POGLEDAJTE NEKE OD NAŠIH

DOSADAŠNJIH KLIJENTA IZ

JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

U dosadašnjem poslovanju izvršili smo veliki broj revizija finansijskih izvještaja, kako velikim i srednjim, tako i malim preduzećima, te pružili računovodstvene i savjetodavne usluge većem broju pravnih lica od koji izdvajamo:

  • Željeznice RS” a.d. Doboj,
  • “Boksit” a.d. Milići,
  • GP “Krajina” a.d. Banja Luka,
  • “Krajinalijek” a.d. Banja Luka,
  • “ELNOS-BL” d.o.o. Banja Luka,
  • “Atlantik bb” d.o.o. Banja Luka,
  • “Intal” a.d. Milići,
  • “Drina osiguranje” a.d. Milići,
  • “Novoprom” d.o.o. Modriča,
  • “Pošte Srpske” a.d. Banja Luka i dr.